מייל שנשלח לבעל המפעל מר טראמפ 12.06.11

Wednesday 29 כJun, 2011

‏12/06/2011

לכבוד: מר ג’ולס טראמפ, יו”ר דירקטוריון חיפה כימיקלים

מאת: ועד עובדי חיפה כימיקלים צפון

הנדון: המו”מ אודות הסכם העבודה החדש

כעובדי חברה ותיקים, נאמנים ובעיקר מודאגים בימים אלה אנו מוצאים לנכון לפנות אליך בעקבות מהלכי ההנהלה הנראים לנו תמוהים הן בהתייחס לעתידה ולטובתה של  החברה והן בהתייחס לעתידם וטובתם של העובדים.

לאחר חודש וחצי של שביתה ומו”מ עומדים הפערים בין הצדדים על כמה מאות אלפי שקלים, בעוד מיליוני שקלים יורדים לטמיון כל שבוע עקב התמשכות השביתה. מכיוון שאנחנו מתקשים לראות את ההיגיון מאחורי מהלך זה, ראינו לנכון לפנות אליך ישירות על מנת לוודא שאתה מעורה בסוד העניינים.

תביעות העובדים מתמצות כעת ב –

  • פיצוי על שחיקת השכר בתקופת ההסכם הקודמת ושמירה על הזכויות הקיימות עבור העובדים הותיקים.
  • עלייה של אחוזים בודדים (לכל תקופת ההסכם) של שכר העובדים ברמות השכר הנמוכות והבינוניות.
  • השוואה של מספר סעיפים בתנאי העבודה של עובדי דור ב’ לעובדי דור א’.
  • החלה של ההסכם הקיבוצי על העובדים בתחנות העבודה הקבועות על מנת לשמור על כוחם המאורגן של העובדים.
  • מתן אפשרות של פרישה מרצון לעובדים הותיקים של החברה.

עיקר חילוקי הדעות נסבים כרגע על התעקשותה של ההנהלה להרע בתנאי העובדים ברמות השכר הבינוניות (ביחס לעליות המחירים של השנים האחרונות וביחס להסכמים קודמים). למרות שברור לשני הצדדים שאין ביכולתנו לחתום על הסכם שכזה.

אנו מצרים על כך שהתעקשות ההנהלה מביאה לחברה נזקים הגדולים עשרות מונים מדרישות השכר של העובדים לכל תקופת ההסכם!

ידוע לנו כי המפעל עומד בפני שדרוג משמעותי תוך הגדלת הפעילות ואנו מצפים להתחיל בתהליך זה עם תום השביתה, אך במצב העניינים הנוכחי, אנו מודאגים מהעתיד לבוא.

לטובת החברה והעובדים, אנו מאמינים שהתערבותך כיו”ר ובעלים תוכל להועיל להתקדמות המשא ומתן ולסיום מהיר של סכסוך העבודה.

בברכה, ועד עובדי חיפה כימיקלים צפון

עותקים:

נדב שחר – מנכ”ל חיפה כימיקלים

שי כהן – גזבר וחבר צוות ארגון – כוח  לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי

נספח – פערים בין דרישות העובדים להצעת ההנהלה:

ריכוז הפרשים באחוזים למשך 3 שנים של הסכם. דרגה – כ-12.5%:

דור א

דור ב

שכר משולב (אלפי ₪) הצעת הנהלה פשרת וועד אם לא חותמים הצעת הנהלה פשרת וועד
0-6 50% דרגה 100% דרגה 50% דרגה 83% דרגה 100% דרגה
6-9 50% דרגה 100% דרגה 50% דרגה 58% דרגה 100% דרגה
9-12 50% דרגה 100% דרגה 50% דרגה 50% דרגה 100% דרגה
12+ 33% דרגה 75% דרגה 50% דרגה 50% דרגה 75% דרגה

ריכוז הפרשים בכסף למשך 3 שנים של הסכם לפי שכר חודשי ממוצע, התוספת מחושבת לפי השנה השלישית:

תוספת שכר חודשית לדור א (ברוטו) בתום 3 שנים

תוספת לדור ב’ בתום 3 שנים

שכר משולב הצעת הנהלה פשרת וועד אם לא חותמים הצעת הנהלה פשרת וועד
4-6 (לפי 5) 312 ₪ 625 312 500 625
6-9 (לפי 7.5) 468 937 468 525 937
9-12 (לפי 10.5) 656 1312 656 630 1312
12+ (לפי 14.5) 622 1414 942 942 1413 ₪

לפי החישובים שלנו, ההפרש בין דרישות השכר של העובדים לבין הצעת ההנהלה עומד על פחות מ-700 אלף ₪ ל-3 שנים (פחות מ-250 אלף ₪ בשנה).

אפשרות התגובות סגורה.