הודעה מהועד

Monday 12 כSep, 2011

** לעובדי חיפה כימיקלים – בשעה טובה הגענו ההנהלה והוועד להבנות בכל הסעיפים, עורכי הדין מנסחים את ההסכם שיובא לאישור אסיפת עובדים במהלך השבוע הבא.**

אפשרות התגובות סגורה.