תוצאות הבחירות לועד ולאסיפת הנציגים הארצית

Sunday 22 כJul, 2012

22/7/12

לכבוד: מזכירות ועד עובדי חיפה כימיקלים צפון

הנדון: בחירות לוועד ולנציגות העובדים

בתאריך 19/7/12 התקיימו בחירות לוועד עובדי חיפה כימיקלים צפון ולנציגות העובדים לאסיפת הנציגים הארצית של כוח לעובדים.

לחברות בוועד העובדים נבחרו:

אליהו אלבז

אלי לוטטי

ישראל ליבוביץ’

אייל סבג

סייף עג’אג

כנציגים לאסיפת הנציגים נבחרו:

אליהו אלבז

אלי לוטטי

ישראל לייבוביץ’

אייל סבג

הבחירות התנהלו בסדר מרשים ומעורבות החברים הערה היתה מרגשת.

שמחתי לקחת חלק.

אלעד הן
יו”ר ועדת בחירות ראשית
כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

אפשרות התגובות סגורה.